EmoBrand

Gdy marka posiada strategię i ugruntowaną pozycję, warto rozpocząć budowę silnych relacji z odbiorcami. Marka o wysokim kapitale emocjonalnym to najlepsza polisa jej trwałości. W Synergii tworzymy i monitorujemy emocjonalny kapitał marki.

Branding emocjonalny posługuje się metodami i narzędziami, które pozwalają łączyć produkty i konsumentów w głęboki, emocjonalny sposób. Jego celem jest bezwarunkowa lojalność emocjonalna. To czyni markę odporną na niesprzyjające trendy, trudny rynek i mocnych konkurentów, ale również na konsekwencje  własnych błędów. Odbiorcy nie tylko rozpoznają marki emocjonalne, ale traktują je jak swoich znajomych lub przyjaciół.

EmoBrand to system tworzenia i monitorowania emocjonalnego kapitału marki:

EmoBrand Index  EBI EmoBrand Blueprint
miernik kapitału emocjonalnego marki narzędzia budowy kapitału emocjonalnego marki

 

EmoBrand Index  EBI

Mierzymy, jak silna jest więź emocjonalna marki województwa z jej odbiorcami i porównujemy siłę tej więzi z wynikami innych regionów.

Zaangażowanie wobec marki mierzymy w oparciu o precyzyjne i wiarygodne badania biometryczne:

  • EEG (asymetria pracy półkul mózgowych);
  • eyetracking i pupilometria (szerokość źrenic).

Miłość do marki mierzymy ankietą internetową (CAWI) odnosząc się do interpretacji skali pomiaru miłości do marki autorstwa prof. S. Loureiro, prof. D. Vrontis oraz prof. H.R. Kaufmanna.

Badania prowadzimy we współpracy z firmą BlueFox, www.bluefox.com.pl

Badanie prowadzi do opracowania podręcznika Emobrand BluePrint, który dostarcza praktycznych wskazówek do codziennej pracy z marką.

EmoBrand Blueprint

Budujemy  markę o wysokim kapitale emocjonalnym. To autorski model budowania marki o wysokim kapitale emocjonalnym składający się z trzech elementów.

EmoStory  emocjonalna opowieść marki wywołująca rezonans z odbiorcą na poziomie emocji

EmoTouchpoints  emocjonalna interakcja z odbiorcami marki w kluczowych punktach kontaktu

EmoRelacje  mechanizmy budowania i wzmacniania emocjonalnej relacji z odbiorcami marki

Referencje: Województwo Małopolskie, Województwo Mazowieckie

Newsletter

Bądź na bieżąco