Kameralny relaks na Sandomierskim Szlaku Winiarskim

Wakacje sprzyjają odkrywaniu nowych form turystyki. Jedną z nich jest enoturystyka, czyli tzw. turystyka winiarska, która z roku na rok zyskuje kolejnych zwolenników. Dlaczego?

Początki enoturystyki

Tradycje enoturystyki we współczesnym rozumieniu tego słowa sięgają drugiej połowy XIX wieku. Kiedy w 1855 roku cesarz Napoleon III podjął decyzję o zorganizowaniu Wystawy Światowej w Paryżu zalecił zaaranżowanie w Palais de l’Industrie części winiarskiej, w której miały zaprezentować się wszystkie regiony winiarskie kraju. Chambre de Commerce (Izba Handlowa) w Bordeaux razem z Chambre Syndicale de Gironde opracowały wówczas pierwszą na świecie Klasyfikację Win Regionu Bordeaux (obowiązującą do dziś). Wystawa paryska była narzędziem marketingowym promującym konkretne winnice i winiarzy, zachęcającym do odwiedzenia winnic.

Enoturystyka dzisiaj

Turystyka winiarska ściśle wiąże się z turystyką kulturową. Aktualnie na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO znajdują się obszary ukształtowane uprawą winorośli, z których najsłynniejsze to: dolina rzeki Douro w Portugalii (Alto Douro), fragment doliny Loary we Francji (Valée de la Lore) czy doliny Renu w Niemczech (Deutsche Weinstraße).

Enoturystyka jest dziś jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu turystycznego na świecie, która:

  • wpływa na wzrost dochodów rolników-winiarzy i producentów wina
  • generuje rozwój usług turystycznych (głównie noclegowych i gastronomicznych) oraz usług towarzyszących, przez co przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy
  • poprawia wizerunek regionów zagrożonych stagnacją lub regresem społeczno-gospodarczym
  • sprzyja działaniom na rzecz zachowania krajobrazu kulturowego, tożsamości regionalnej/lokalnej itp.
  • ma pozytywny wpływ na upowszechnianie się wśród mieszkańców postaw proekologicznych i rozwijanie działalności na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, sprzyja rozwijaniu rolnictwa ekologicznego.

Enoturystyka a rozwój regionu

Turystyka winiarska obejmuje wszystkie wyjazdy o charakterze turystycznym powodowane chęcią poznania regionów i miejscowości związanych z uprawą winorośli, produkcją i składowaniem wina. Jednym z powodów odbywania podróży szlakami winiarskimi jest możliwość degustacji i zakupu wina prosto od producenta. Oferty enoturystyczne często obejmują także uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych związanych z winem takich jak festiwale, targi czy winobranie. Turyści preferujący podróże szlakami winiarskimi doceniają możliwość wypoczynku na łonie natury, walory przyrodnicze terenów uprawy winorośli oraz cechujący je specyficzny krajobraz (tzw. winescape) i mikroklimat dodający podróżom aury niezwykłości.

Wino jest jednym z towarów, które kojarzą się z lokalnością, choćby ze względu na charakter nazw często uwzględniających geograficzne pochodzenie konkretnych winnic (regiony winiarskie). W związku z tym enoturystyka ściśle wiąże się z rozwojem regionalnym (otwiera pola do współpracy marketingowej z władzami samorządowymi poszukującymi atrakcyjnych wizerunkowo submarek) i wpływa na budowanie przeświadczenia o wyjątkowości miejsca, które jawi się jako fascynujące, niezwykłe i unikalne.

Uprawa winorośli i enoturystyka w Polsce

Czy uprawa winorośli w Polsce ma sens? Okazuje się, że tak. Winiarskie tradycje w naszym kraju liczą już ponad 1000 lat. Na uprawę winorośli jako pierwsi zdecydowali się krakowianie, zaraz po nich tynieccy benedyktyni i mieszkańcy Podkarpacia.

Jeszcze jakiś czas temu winnice pojawiały się tylko w cieplejszych regionach naszego kraju (na południu i południowym zachodzie), jednak wraz z powstaniem odmian winorośli bardziej odpornych na niekorzystne warunki temperaturowe polska oferta winiarska znacząco się wzbogaciła.

Dzisiaj miłośnicy wina i winnic mogą podróżować po Polsce specjalnie wytyczonymi szlakami tematycznymi takimi jak:

Sandomierski Szlak Winiarski

Powstanie i rozwój winiarstwa na terenie Sandomierszczyzny wiąże się z przybyciem do Sandomierza dominikanów, które datuje się na rok 1227. Na terenach przyklasztornych zakonnicy założyli wówczas winnicę, której rozwój przebiegał na tyle dynamicznie, że w roku 1237 Sandomierz uzyskał od Książąt Piastowskich pozwolenie na dystrybucję wina w Europie.

19 lipca 2013 roku, w duchu odrodzenia średniowiecznych tradycji winiarskich regionu, powstało Sandomierskie Stowarzyszenie Winiarzy.

Sandomierski Szlak Winiarski tworzy jedenaście winnic zlokalizowanych w okolicach Sandomierza (Winnica Nadwiślańska, Winnica z Gór Pieprzowych, Winnica Płochockich, Winnica Nad Jarem, Winnica Nobilis, Winnica Modła, Winnica Kędrów, Winnica Malucha, Winnica Na Rozdrożu, Winnica Św. Jakuba, Winnica Carolus).

Lessowa gleba i specyficzny klimat Sandomierszczyzny stwarzają idealne warunki pod uprawę winorośli. Wina z Sandomierza coraz częściej są doceniane w konkursach winiarskich. Winnice rozwijają się także w kierunku gospodarstw oferujących gościom miejsca noclegowe, co znacząco zwiększa potencjał turystyczny Sandomierskiego Szlaku Winiarskiego.

Oprócz standardowej oferty sandomierscy winiarze kilka razy w roku organizują ciekawe wydarzenia, podczas których prezentują swoje wyroby i oferują turystom kameralny relaks przy dobrym trunku:

Jesteśmy pewni, że Sandomierski Szlak Winiarski wkrótce stanie się jedną z głównych atrakcji regionu.

 

Newsletter

Bądź na bieżąco