Klucz doświadczeń turystycznych

Klucz doświadczeń to narzędzie dla marek miast, regionów turystycznych oraz województw pozwalające na efektywne zarządzanie doświadczeniami turystów.

Jak zarządzać doświadczeniem turysty?

Turystyka to sztuka oferowania i dostarczania odpowiednich przeżyć dla wybranej grupy odbiorców. Poszukując mechanizmów podejmowania decyzji przez turystów, opracowaliśmy innowacyjną metodologię opartą na analizie zasobów (potencjału) turystycznego miejsca i dopasowania go do oczekiwań wybranego segmentu turystów.

Mówiąc inaczej: odkrywamy subtelny związek pomiędzy oczekiwanymi doświadczeniami i emocjami a faktyczną możliwością ich realizacji w danym miejscu. Dzięki temu jesteśmy w stanie zarządzać miejscem turystycznym w sposób bardziej efektywny na poziomie produktów i komunikacji marketingowej (w tym promocji).

Zabytek na obszarze gminy może być nie tylko obiektem, tłem zdjęć, ale również dzięki odpowiedniej pracy nad koncepcją i wdrożeniem produktu, stać się atrakcją trwale zapisującą się w pamięci emocjonalnej turystów – wartościowym doświadczeniem turystycznym. Może być to pasjonująca opowieść ożywiana poprzez rekonstrukcję historyczną lub rozszerzoną rzeczywistość, grywalizację np. w postaci questu czy symboliczny rytuał np. dotknięcie pomnika na szczęście.

Czym jest klucz doświadczeń turystycznych?

Klucz doświadczeń jest bezpośrednią odpowiedzią na motywacje konsumenckie, ponieważ:

  • zwiększa skuteczność komunikacji doświadczeń turystycznych
  • wskazuje na potencjały rozwoju, bariery i problemy
  • wskazuje na trendy.

W procesie tworzenia klucza doświadczeń turystycznych analizujemy i porządkujemy doświadczenia ze względu na ich zgodność z ideą marki oraz z wizją rozwoju turystyki danego miejsca. Dzięki temu możliwe jest elastyczne dostosowywanie oferty do zmieniających się trendów oraz zmian rynku oraz weryfikacja możliwości konkurencyjnych danego miejsca w tym zakresie względem innych destynacji turystycznych.

Proces projektowania klucza doświadczeń turystycznych

Analiza potencjału miejsca na podstawie danych zastanych – desk research. Analiza aktualnych trendów
i motywacji turystów.
Pogłębianie listy doświadczeń – wywiady indywidualne
z ekspertami tematycznymi.
Ilościowa weryfikacja na próbie reprezentatywnej dla danego rynku odniesienia. Opis klucza doświadczeń
i założenia dotyczące zarządzania – plan wdrożenia.

    Realizacje: Województwo Świętokrzyskie, Ministerstwo Sportu i Turystyki

    Newsletter

    Bądź na bieżąco