Mazowsze. Zawsze krok przed (case study)

W połowie 2021 roku rozpoczęły się prace nad rewitalizacją marki Mazowsze, których efektem jest dokument Strategii Marki Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2025 stworzony przez nas we współpracy ze specjalistami z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Jest to jeden z trzech najważniejszych dokumentów strategicznych regionu. Strategia marki Mazowsze została opracowana w zgodzie ze zrewitalizowaną Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+. Innowacyjne Mazowsze i ma za zadanie wspierać realizację Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku w obszarze marketingu.

O naszej metodzie pracy z marką przeczytasz tutaj.

Rewitalizacja marki Mazowsze

Zrewitalizowana marka Mazowsze zyskała nowy wizerunek umożliwiający jej dynamiczne wejście we współczesność. Mazowsze – Serce Polski nie tylko nadąża za światowymi trendami, ale ma ambicję, by je wyznaczać.

Mazowsze to przestrzeń rozwoju – łamiący schematy lider, który:

 • zajmuje czołowe miejsca w rankingach rozwojowych i gospodarczych
 • jest pionierem w różnych dziedzinach
 • ma zdolności adaptacyjne
 • myśli nieszablonowo – nie tylko adaptuje, ale także twórczo przekształca
 • kreuje najkorzystniejsze środowisko do rozwoju innowacji i kreatywności.

Dowody?

Dlaczego Mazowsze jest zawsze krok przed?

Ponieważ posiada zarówno wewnętrzną siłę markowego kapitału – kultury i wartości mieszkańców regionu, jak i motywację do rozwoju.

„Zawsze krok przed” to określenie dynamicznego rozwoju, przekraczania granic, osiągania celu szybciej niż inni. Rozwój jest wspólną wartością marki i regionu Mazowsza, ale powinien być rozumiany nie jako zmiana dla samej zmiany, ale zmiana na lepsze, podniesienie jakości, włączanie się do działania, koncentracja na dostarczaniu optymalnych rozwiązań w każdej dziedzinie oraz adaptacja i twórcze przekształcenie.

Mazowsze to marka, która:

 • odkrywa największy w kraju (i jeden z największych w Europie) zasób możliwości realizacji siebie
 • przyspiesza działania
 • wyzwala twórczy ferment i pozwala rozwiązywać problemy w innowacyjny sposób
 • nie wyklucza, nie ocenia, pozwala działać i integruje
 • zaprasza każdego do znalezienia pomysłu na siebie i jego realizacji.

Mazowsze to region oferujący doświadczenie życia w zgodzie z własnym stylem i różnorodnymi motywacjami, w którym ceni się rozwój i innowacyjność oraz wspiera talenty.

Czym jest mazowiecki rozwój?

Rozwój po mazowiecku nie zawsze przebiega dynamicznie i spektakularnie. Każdy może rozwijać się w swoim tempie, zgodnie ze swoimi potrzebami. Zadaniem marki Mazowsze będzie tworzenie pozytywnego wizerunku regionu w oparciu o zmianę rozumienia słowa „rozwój”. Wychodząc poza znaczenie rozwoju regionalnego, kojarzonego z infrastrukturą i gospodarką, Mazowsze stanie się regionem, w którym rozwój społeczny jest równie ważny, co osobisty rozwój każdego mieszkańca.

Mazowiecki rozwój to:

 • możliwości (największy w kraju zasób możliwości samorealizacji)
 • dynamika (szybkość działań i skracanie procesów dzięki dostępowi do wiedzy i doświadczenia)
 • kreatywność (różnorodność zasobów wyzwalająca twórczy ferment)
 • inkluzywność (pozwolenie na działanie, integracja).

Zamieszkaj i żyj w zgodzie z własnym stylem.

Odwiedź i zainspiruj się mazowiecką różnorodnością.

Zainwestuj i sięgaj dalej.

Przyjedź i rozwiń swój talent.

Newsletter

Bądź na bieżąco