NOWOCZESNA MARKA POWIATU

REGIO RESOVIA to pierwsza w Polsce marka tworzona powiatu, która obejmuje swoim zakresem szerokie spektrum funkcjonowania specyficznej jednostki samorządu zlokalizowanej wokół stolicy regionu. Ta wyjątkowa na mapie Polski marka terytorialna powstała dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”.

Czym jest marka powiatu?

Powiat to najmłodsza forma jednostki samorządowej we współczesnej Polsce. Ograniczony zakres kompetencji składający się przede wszystkim na zarządzanie zasobami ponad gminnymi i wyraźnie określone usługi publiczne spowodował, że powiaty traktowane są przez mieszkańców bardzo instrumentalnie. Przez 20 lat ich funkcjonowania nie udało się zbudować dla zdecydowanej większości powiatów głębszego sensu ich istnienia, na który składają się poczucie przynależności, duma mieszkańców czy wręcz lokalny patriotyzm. Wiele osób może sobie nawet nie zdawać sprawy z tego, w jakim powiecie jest miejscowość, w której mieszka. Jak często słyszymy „Jestem mieszkańcem powiatu x” albo „mieszkam w powiecie x”? Czy w takim razie możliwe i potrzebne jest zbudowanie poczucia wspólnotowości na obszarze powiatu? Czy powiat może mieć atrakcyjną i przyciągającą markę?

Marka powiatu rzeszowskiego

REGIO RESOVIA (z łac. powiat rzeszowski) to nazwa marki obszaru wokół Rzeszowa obejmującego 14 gmin miejskich i wiejskich, wchodzących w skład powiatu rzeszowskiego. Obszar o powierzchni 1157 km2 zamieszkiwany jest przez ponad 160 tys. osób.

Marka REGIO RESOVIA służyć ma budowaniu wspólnej, zintegrowanej oferty społecznej, kulturalnej, gospodarczej oraz promocji wszystkich walorów obszaru położonego wokół Rzeszowa. Ma ona także integrować i budować lokalną tożsamość mieszkańców, którzy rzadko czują się emocjonalnie związani z powiatem.

Oferta marki REGIO RESOVIA koncentruje się wokół najważniejszych potencjałów i obszarów funkcjonowania samorządów powiatu rzeszowskiego takich jak:

  • jakość życia – powiat jako dobre miejsce do zamieszkania, pracy i edukacji
  • jakość wsparcia biznesu – powiat miejscem przyjaznym przedsiębiorcom i inwestorom
  • jakość produktów i usług – stworzenie koszyka markowych produktów powiatu
  • kultura i dziedzictwo – promocja żywej kultury mieszkańców oraz bogatej historii powiatu
  • oferta turystyczna – powiat jako baza rekreacyjna dla Rzeszowa i mieszkańców okolicznych gmin oraz atrakcja dla turystów z Polski i świata.

Znakiem marki jest nowoczesna interpretacja graficzna herbu powiatu rzeszowskiego, który przedstawia ukoronowanego lwa trzymającego tarczę z krzyżem kawalerskim, symbolem Rzeszowa.

Za zarządzanie marką odpowiada Stowarzyszenie „Aglomeracja Rzeszowska”, które jest finansowane ze składek członkowskich samorządów Powiatu Rzeszowskiego. Członkami stowarzyszenia są: powiat rzeszowski, gmina Błażowa, miasto i gmina Boguchwała, gmina Chmielnik, miasto i gmina Dynów, miasto i gmina Głogów Małopolski, gmina Hyżne, gmina Kamień, gmina Krasne, gmina Lubenia, miasto i gmina Sokołów Małopolski, gmina Świlcza, gmina Trzebownisko, miasto i gmina Tyczyn.

Dla kogo jest Regio Resovia?

Działania i komunikacja marki adresowane są do mieszkańców miast i gmin aglomeracji rzeszowskiej, do przedsiębiorców lokalnych i inwestorów zewnętrznych oraz turystów.

Cele marki REGIO RESOVIA

REGIO RESOVIA to marka, która jest na początkowym etapie wdrażania. Jest to jeden z najważniejszych momentów dla twórców marki. Decyzje podjęte na początku procesu będą miały kluczowe znaczenie dla dalszej realizacji działań wdrożeniowych. Marka wdrażana jest w oparciu o opracowany przez ekspertów firmy Synergia model Place Brand Trigger – jedyne w Polsce rozwiązanie, które porządkuje wdrażanie marek miejsc.

REGIO RESOVIA jako marka rozpoczynająca swoją drogę do świadomości odbiorców znajduje się na etapie inkubacji. Jest to najważniejszy dla marki czas, w którym marka przedstawia się swoim odbiorcom i otwiera sobie drogę do ich świadomości. Stąd w pierwszej kolejności realizowane są zadania mające na celu zapoznanie odbiorców z marką.

Strona regioresovia.pl

Strona marki ma charakter wizerunkowo-informacyjny. Zawiera podstawowe informacje o marce, jej organizacji oraz obszarach funkcjonowania.

Media społecznościowe – profil na FB. Profil marki na portalu Facebook to przede wszystkim narzędzie komunikacji i budowania zaangażowania odbiorców. Pełni funkcję informacyjną, prezentuje to, co aktualnie dzieje się w JST REGIO RESOVIA.

W ramach wdrażania marki zaplanowano szereg działań mających na celu wywołanie i utrwalenie skojarzeń, m.in. flagowe wydarzenie marki czy koszyk produktów REGIO RESOVIA wykorzystujący efekt miejsca pochodzenia (Place of Origin Effect).

Newsletter

Bądź na bieżąco