Zarządzanie talentami

Jak przyciągać konkretne talenty i zawody do danego miejsca? Ludzie i współpraca są dziś głównymi atutami miast.

Wartość ekonomiczna i zróżnicowanie konkurencyjne miast w coraz większym stopniu zależy od ludzi i ich umiejętności, ich kreatywności i wiedzy, a także tworzenia innowacji. Aby konkurować w takim środowisku, miasta muszą nauczyć się przyciągać, tworzyć, umożliwiać i zatrzymywać umiejętności, wiedzę i kreatywność swoich mieszkańców.

Zarządzanie talentami

Sposób zarządzania talentami

Identyfikacja talentów Przyciąganie talentów Rozwój talentów
U
trzymanie pozytywnych relacji

 

Strategie zarządzania talentami


Zaangażowanie talentów


Zatrzymywanie talentów

Kompetencje związane z pracą

 

Newsletter

Bądź na bieżąco