BYDGOSZCZ

KLIENT

Rozpoczynając pracę nad marką Bydgoszczy – dynamicznie rozwijającego się miasta w środku Europy – zadaliśmy sobie pytanie: jaki jest nasz cel? Co chcemy osiągnąć dzięki stworzeniu marki i czemu ma ona służyć?

Stając przed wyzwaniem stworzenia bydgoskiej marki, podjęliśmy się ambitnego zadania, które, mamy nadzieję, udało nam się wykonać. Stworzyliśmy strategię, będącą tylko pierwszym krokiem w drodze do pozytywnej zmiany postaw wobec Bydgoszczy – miasta, które na to zasługuje.

Podczas pracy nad marką Bydgoszczy skoncentrowaliśmy nasze poszukiwania w sferze szeroko rozumianej kultury, przejawów działań mieszkańców i instytucji, które tworzą. Zadaniem było usłyszenie, w jaki sposób Bydgoszcz o sobie opowiada, a jak opowiadają o niej inni. Jakie są bariery, które nie pozwalają miastu w wyraźny sposób mówić o swoich unikalnych cechach? Z jakimi doświadczeniami mają styczność ci, którzy odwiedzają miasto w rzeczywistości i wirtualnie? Jak przyszłość miasta widzą decydujący o nim urzędnicy i ludzie aktywni, tworzący różnego rodzaju polityki i programy? W końcu przyjrzeliśmy się również innym miastom, które tworząc swoje marki – unikalne opowieści stanowią doskonały zestaw wskazówek dla Bydgoszczy.

Powstała idea marki Bydgoszczy – Kultura Jakości. Idea wypływa z postawy zakorzenionej w tradycji miasta, ale nie do końca ujawnianej – niezgody na bylejakość, prowizorkę, partactwo, niesolidność i brak staranności oraz sprzeciwu wobec powierzchowności, płytkości, pospolitości i szablonowemu myśleniu. To nowa opowieść o mieście bazująca na ukrytej dotychczas tożsamości – opowieść o jakości: przestrzeni miasta związanego z rzekami, funkcji metropolitalnych, wsparcia aktywności mieszkańców i dbałości o talenty.

 

Analizy: semiotyczna, komunikacji marketingowej, neuromarketingowa i dokumentów strategicznych.

Benchmarking globalny oraz pogłębiona analiza tożsamościowa.

Strategia marki Bydgoszczy.

Strategia komunikacji marki oraz system zarządzania i wdrażania marki.

Do tej pory zrealizowane
zostały nastepujące

DZIAŁANIA

ZARZĄDZANIE MARKĄ
Bydgoszcz realizuje działania na poziomie organizacji zarządzania marką.
KOMUNIKACJA MARKETINGOWA
Realizacja kampanii promocyjnej marki.
FLAGOWE WYDARZENIE
Koncepcja flagowego wydarzenia, która została poddana konsultacjom podczas warsztatów i dopracowana przez lokalne środowiska kultury.
JAKOŚĆ W TURYSTYCE
Debaty nad jakościowymi rozwiązaniami w turystyce miejskiej zainicjowane przez Bydgoską Lokalną Organizację Turystyczną.

Newsletter

Bądź na bieżąco