Plan rozwoju turystyki

Plan Rozwoju Turystyki wpisuje się w proces strategicznego myślenia o rozwoju. Jest to wykaz zadań do realizacji. Jego celem jest zaprogramowanie rozwoju turystycznego. Plan jest komplementarny z innymi dokumentami strategicznymi dotyczącymi rozwoju turystycznego i społeczno-gospodarczego. Plan Rozwoju Turystyki stanowi instrument kreowania polityki rozwoju turystyki w danym miejscu czy regionie, zawiera klarowne wnioski i określa jasny kierunek działania.

Opracowanie Planu Rozwoju Turystyki składa się z części diagnostycznej oraz strategicznej.

Diagnoza obejmuje:

 

analizę danych zastanych

badania społeczne  analizy strategiczne spotkania warsztatowe spotkania konsultacyjne

Newsletter

Bądź na bieżąco