PRZEMYŚL

KLIENT

Przemyśl przez lata kształtował swój wizerunek ważnego centrum turystycznego, kulturalnego i historycznego w Polsce, miasta 1000 zabytków i perły turystycznej Podkarpacia. Jednak w dynamicznie zmieniającym się świecie, w którym konkurencja między miastami i regionami jest coraz większa, istnieje potrzeba ciągłego redefiniowania powodów sprawiających, że dane miejsce jest wyjątkowe. Slogan kampanii „Przemyśl – Turystyczne Serce Wschodu” odzwierciedla bogate dziedzictwo i atrakcyjność turystyczną miasta, ale czy w pełni oddaje jego potencjał i aspiracje? Czy jest w stanie przyciągnąć nowe grupy docelowe, inspirować mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta i zainteresować inwestorów?

W odpowiedzi na te pytania powstała „Strategia marki i komunikacji marketingowej Przemyśla na lata 2024–2030”, która ma na celu wytyczenie nowej strategii dla marki Przemyśla. Opiera się ona na idei „otwartej sceny” – sceny kultury, zmian społecznych, gospodarki i doświadczeń turystycznych. Chcemy, aby Przemyśl był nie tylko miejscem odwiedzin, ale również miejscem, w którym kultura, historia, nowoczesność i społeczność łączą się w harmonijny sposób, tworząc unikalne doświadczenia dla mieszkańców i turystów.

Przemyśl jako „otwarta scena” to miejsce, w którym każdy ma głos i może być zarówno twórcą, jak i uczestnikiem życia miasta. To miasto żywej, dynamicznej i dostępnej dla wszystkich kultury, które promuje innowacje, kreatywność i otwartość na nowe pomysły i doświadczenia.

Do tej pory zrealizowane
zostały nastepujące

DZIAŁANIA

Badania marki i wizerunku Przemyśla
Badanie tożsamości marki i wizerunku wewnętrznego Przemyśla w społeczności lokalnej i wśród mieszkańców Polski; badanie przyjazdowego ruchu turystycznego do Przemyśla w roku 2023.
Diagnoza
Opracowanie analizy potencjału turystycznego miasta (dostępne źródła, dokumenty, badania wizerunkowe).
Konsultacje społeczne
Siedem spotkań o tematyce diagnostycznej, strategicznej, wdrożeniowej i informacyjnej dla przedstawicieli samorządu, podmiotów turystycznych, społecznych, kulturalnych i gospodarczych oraz mieszkańców.
Dokument i System Identyfikacji Wizualnej
Opracowanie dokumentu „Strategii marki i komunikacji marketingowej Przemyśla na lata 2024–2030” i Systemu Identyfikacji Wizualnej Przemyśla.

Newsletter

Bądź na bieżąco