REGIO RESOVIA

KLIENT

Dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” powstaje nowa, wyjątkowa na mapie Polski marka terytorialna. Będzie to pierwsza w Polsce marka tworzona na obszarze powiatu, która obejmuje swoim zakresem szerokie spektrum funkcjonowania jednostek samorządów zlokalizowanych wokół stolicy regionu.

REGIO RESOVIA (z łac. Powiat Rzeszowski) to nazwa marki obszaru zajmowanego przez 14 gmin miejskich i wiejskich wchodzących w skład powiatu rzeszowskiego. Obszar o powierzchni 1157 km2 zamieszkiwany jest przez ponad 160 tys. osób. Wspólnie z Rzeszowem liczba mieszkańców sięga ponad 350 tys. osób.

Marka REGIO RESOVIA służyć ma budowie wspólnej, zintegrowanej oferty społecznej, kulturalnej, gospodarczej oraz promocji wszystkich walorów obszaru położonego wokół Rzeszowa. Jej celem jest także integracja mieszkańców i tworzenie lokalnej tożsamości.

Badania ankietowe oraz konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego na lata 2016-2023

Strategię Marki Aglomeracji Rzeszowskiej – REGIO RESOVIA

System Identyfikacji Wizualnej marki REGIO RESOVIA

Do tej pory zrealizowane
zostały nastepujące

DZIAŁANIA

ZARZĄDZANIE MARKĄ
zarządzanie zostało powierzone specjalnie utworzonemu zespołowi na bazie biura SST Aglomeracja Rzeszowski.
FLAGOWE WYDARZENIE
stworzona została koncepcja flagowego wydarzenia - rowerowego rajdu gwiaździstego
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
powstał i jest prowadzony profil marki REGIO RESOVIA na FB.

Newsletter

Bądź na bieżąco