WARSZAWA

KLIENT

Warszawa to miasto możliwości i bycia sobą – różnorodne, z niemal nieograniczonym horyzontem myślenia i działania, które musi:

 • odważniej spojrzeć w przyszłość;
 • stworzyć wyrazistą ideę oraz strategię marki;
 • postawić na wyraziste markowe produkty, wyjątkowe i innowacyjne doświadczenia;
 • przejąć pozycję lidera myślenia (thought leadership);
 • stawiać na rozwój i promocję nowych elementów kapitału marki i doświadczeń w skali międzynarodowej.

Celem opracowania diagnozy przeprowadzonej na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy było stworzenie wieloaspektowej analizy kondycji i stanu marki Warszawa. Wypracowana w toku badań analiza jest źródłem wiedzy na temat aktualnego wizerunku m.st. Warszawy i podstawą do dalszych prac nad polityką promocyjno-informacyjną m.st. Warszawy.

W diagnozie przyjęte zostały cztery główne założenia dotyczące elementów składowych, które należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu diagnozy stanu marki miasta:

 1. tożsamość marki, która jest jej podstawą i była punktem wyjścia do opracowania diagnozy; tożsamość marki określa jej istotę, czasem określaną jako DNA, esencja lub pozycjonowanie;
 2. kapitał marki, czyli suma tego wszystkiego, czym marka dysponuje, na bazie czego powstaje jej atrakcyjność dla różnych grup odbiorców;
 3. obraz marki, jaki wynika z bieżącej realizacji praktyk marketingowych – stan wdrożenia marki;
 4. pozycja międzynarodowa marki Warszawa – atuty i słabości marki w międzynarodowym kontekście porównawczym.

Katalog zagadnień i pytań badawczych objął siedem obszarów strategicznych i funkcjonalnych (operacyjnych) marki Warszawa: DNA marki, pozycjonowanie marki, działania marki, relacje marki, interesariusze marki, komunikacja marki i zarządzanie marką. Do analizy wykorzystane zostały zarówno dane zastane, jak i efekty badań pierwotnych.

W toku prac określony został Syntetyczny Wskaźnik Marki będący podsumowaniem analizy tożsamości, kapitału, stanu wdrożenia oraz pozycji międzynarodowej marki Warszawa, wskazujący na pozycję marki Warszawa w stosunku do marek innych miast (wybranych do analizy benchmarkingowej).

Ostatnim etapem prac nad diagnozą był panel ekspercki, który był okazją do oceny informacji, wniosków i rekomendacji zebranych we wstępnej wersji dokumentu diagnozy. W panelu udział wzięli:

  Do tej pory zrealizowane
  zostały nastepujące

  DZIAŁANIA

  ANALIZA DANYCH ZASTANYCH
  dokumenty strategiczne dla m.st. Warszawy i dokumenty dotyczące marki Warszawa; badania poświęcone Warszawie; raporty, publikacje, opracowania/artykuły, bazy danych, rejestry, strony internetowe
  POGŁĘBIONE WYWIADY
  25 wywiadów z ekspertami
  CYKL WARSZTATÓW Z INTERESARIUSZAMI MARKI
  warsztaty z urzędnikami, reprezentantami przemysłów kreatywnych, środowisk artystycznych, literackich, muzycznych, teatralnych, naukowych i kulturalnych (łącznie kilkudziesięciu uczestników)
  PANEL EKSPERCKI
  recenzje pierwszej wersji dokumentu i dyskusja
  DOKUMENT
  blisko 150-stronicowy dokument będący punktem wyjścia do dalszych prac nad systemem zarządzania marką Warszawa

  Newsletter

  Bądź na bieżąco