WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

KLIENT

„Marka Łódzkie promuje – budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki województwa łódzkiego w latach 2013–2015” to strategia promocji województwa łódzkiego. Prace nad nią poprzedzone zostały badaniami wizerunkowymi województwa. Biorąc pod uwagę specyfikę regionu, postawiono na myślenie projektowe jako ideę przewodnią strategii.

Myślenie projektowe to nowy sposób rozwiązywania problemów w różnych dziedzinach i sferach życia człowieka, bazujący na tradycyjnym projektowaniu oraz przy użyciu narzędzi projektowych i metodologii pracy projektanta. Na pierwszym miejscu stawiane są projekty, które wpływają na jakość życia, na dalszym planie znajduje się design i projektowanie graficzne.

Wyjątkowość marki Łódzkie Promuje wynika z jej wspierającego dla marek lokalnych charakteru. Łódzkie Promuje prezentuje przykłady projektów, usług, ludzi, produktów i idei, które powstały lub realizowane są w regionie łódzkim. Promocja województwa łódzkiego z całkowicie zamierzoną i rekomendowaną służebną rolą województwa stanowi wyjście do budowania lokalnej dumy i w dłuższym horyzoncie czasowym tworzenia tożsamości regionalnej.

Program Kreacji i promocji marki województwa łódzkiego z planem wdrożenia w latach 2012-2016

Badania marketingowe dotyczące ewaluacji „Programu kreacji i promocji marki województwa łódzkiego”

System Identyfikacji Wizualnej marki Łódzkie Promuje

Do tej pory zrealizowane
zostały nastepujące

DZIAŁANIA

ZARZĄDZANIE MARKĄ
centrum zarządzania marką jest Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego woj. Łódzkiego
WYDARZENIE FLAGOWE
Mixer Regionalny to największa i otwarta dla wszystkich impreza promująca Województwo Łódzkie.
KAMPANIE PROMOCYJNE
szereg kampanii promujących region w obszarach kultury, edukacji, społeczeństwa, gospodarki i turystyki.
FORUM PROMOCJI
cykliczne wydarzenie, narzędzie wspierające proces budowania marek regionalnych oraz lokalnych woj. łódzkiego.

Newsletter

Bądź na bieżąco