MAZOWSZE

KLIENT

Głównym założeniem dokumentu Rewitalizacja strategii marki województwa mazowieckiego wraz z wytycznymi programu wdrożenia marki na lata 2022–2025, stworzonego przez ekspertów z firmy Synergia oraz specjalistów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, jest zwiększenie roli marki Mazowsze w stosunku do roli określonej w poprzednim dokumencie strategii promocji. Wzrost znaczenia marki regionu ma być odzwierciedlony nie tylko w promocji Mazowsza, ale również w usprawnieniu systemu zarządzania marką oraz w koncentracji na doświadczeniach i produktach marki, w tym na produktach flagowych.

Więcej o marce Mazowsze przeczytasz na blogu.

Pobierz folder promujący markę Mazowsze.

Do tej pory zrealizowane
zostały nastepujące

DZIAŁANIA

AUDYT MARKI
Analiza kapitału marki województwa mazowieckiego: żywe i historyczne korzenie marki, najcenniejsze aktywa kapitału marki
WERYFIKACJA MARKI
Rekonstrukcja tożsamości marki i określenie tożsamości aspiracyjnej; wewnętrzna i zewnętrzna tożsamość marki.
DIAGNOZA I KONCEPCJA REWITALIZACJI MARKI
Określenie insightu (potrzeby), wartości i wielkiej idei marki: MAZOWSZE. ZAWSZE KROK PRZED. Budowa architektury marki. Opracowanie modelu doświadczania marki. Analiza konkurencji. Stworzenie kodu językowego marki.
WYTYCZNE DO PROGRAMU WDROŻENIA STRATEGII
Usprawnienie działania systemu zarządzania marką Mazowsze. Budowa zgodnego z ideą marki wizerunku województwa mazowieckiego. Stworzenie trwałych mechanizmów integrujących mieszkańców regionu. Stworzenie mechanizmów wsparcia aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców.

Newsletter

Bądź na bieżąco