Diagnoza stanu marki

Analiza marki pokazuje jej stan i obecną kondycję oraz pozwala wygenerować wytyczne i kierunki

Diagnoza jest punktem wyjścia do optymalizacji planu działania w celu pozyskiwania inwestorów, przyciągania turystów, skutecznej komunikacji z mieszkańcami czy budowania tożsamości lokalnej i zaangażowania mieszkańców.

   

  Analiza aktywów
  zewnętrznych
  i wewnętrznych

   

  Analiza trendów
  i benchmarków globalnych
  Stworzenie idei
  i pozycjonowanie marki
  Wypracowanie kluczowych
  inicjatyw wdrożeniowych

   

  • Analiza aktywów zewnętrznych i wewnętrznych określa aktywa i zasoby oraz potencjał rozwoju marki.
  • Analiza trendów i benchmarków globalnych identyfikuje inspirujące kierunki rozwoju.
  • Stworzenie idei i pozycjonowanie marki działającej na poziomie inspiracji mieszkańców, stymulacji rozwoju gospodarczego i spajania społeczności lokalnych.
  • Wypracowanie kluczowych inicjatyw wdrożeniowych, które zapewnią skuteczne wdrożenie pozycjonowania marki.

   

  >>> Diagnoza marki Warszawa

  Newsletter

  Bądź na bieżąco